OFFCOURSE '23-65 banner 1

Welkom op offcourse.nl

Verzuim

OffCourse is het praten over verzuim niet altijd even leuk, maar toch is het een prioriteit voor organisaties. Daarom zeggen wij: laten we er niet over praten, maar er iets aan doen!

Wij bieden drie verschillende trajecten, maar OffCourse bieden wij ook maatwerk.

Welke course past het beste bij jou?

Course 1

Deze course is een beknopte basistraining over verzuim. In deze training delen wij onze visie over verzuim en laten we zien welke invloed een leidinggevende en organisatie heeft op verzuim. 

Course 2

Dit traject bestaat uit vier trainingen waarin een verdiepingsslag wordt gemaakt. Tijdens deze trainingen zoomen we in op de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen van de deelnemers en werken we aan de gespreksvaardigheden.

Course 3

Course 3 is een traject van zes trainingen om meesterschap te ontwikkelen. Ontwikkeling van een persoon begint bij inzicht. Dit leidt tot bewustwording en tot beslisruimte om een bepaalde route te volgen en uiteindelijk tot het nemen van de verantwoordelijkheid om deze nieuwe route ook daadwerkelijk te nemen.