Gedragsverandering

Een gedragsverandering creëren is vrij gecompliceerd. Iedereen wil veranderen maar niemand wil verandert worden.
Met de gesprekstechniek spiegelen kan er een duurzame gedragsontwikkeling plaatsvinden en bewustzijn ontstaan. Deze methode laat uw gesprekspartner bewust worden van het gedrag wat de ander vertoont. Vaak geven we sturing op het resultaat: Heb je nou weer je rapportage te laat gemaakt? Wees eens op tijd! Terwijl overkoepelend zou u deze persoon wat terug kunnen geven op gebrek aan structuur of nalatigheid. Voordat u dit kunt doen is het wel van belang dat u deze coping kunt duiden door de diepte in te kunnen duiken. Dan gaat u sturen op gedrag in plaats van de output.
Sturen op gedrag geeft een duurzame ontwikkeling, of dit nou op de werkvloer is, in het verzuim of de puber thuis die zijn kamer nooit eens opruimt.

Deze training is van toepassing op gesprekken zoals functioneringsgesprekken, coaching gesprekken, begeleiding, ontwikkelgesprekken of situaties waarbij verantwoordelijkheid (of het gebrek ervan) een grote rol speelt.

Doelgroep: leidinggevenden, HR

Leerdoel: De deelnemer is in staat gedrag te herkennen en de ander hiervan bewust van maken middels feedback waardoor er een gedragsverandering kan ontstaan.

Duur: 5 uur

Investering: vanaf €2495,-