Verzuim

Verzuim is een onderwerp waar veel over gesproken wordt binnen organisaties, wij willen er niet over praten maar er wat aan doen! Onze visie start met het bewustmaken van de eigen organisatiecultuur en de invloed hiervan op het verzuim. Waar ligt uw invloed en hoe kunt u verzuim voor zijn en reduceren? Wilt u meer weten? Bekijk onze trainingen en/ of neem contact met ons op voor meer informatie en programma’s op maat.

Invloed op verzuim

We staan stil bij onze kijk op de wereld van verzuim en laten nauwkeurig zien welke invloed de organisatie heeft om dit terug te dringen.

Effectieve gespreksvoering

Hoe voer je een effectief gesprek waarbij je empathisch luistert, aan kan sluiten bij de emotie en die diepte kan opzoeken zonder een oplossing aan te dragen?

Gedragsverandering

Een gedragsverandering creëren is vrij gecompliceerd. Iedereen wil veranderen maar niemand wil verandert worden. Met de gesprekstechniek spiegelen kan er een duurzame gedragsontwikkeling plaatsvinden en bewustzijn ontstaan.

Weerstand

Een gedragsverandering creëren is vrij gecompliceerd. Iedereen wil veranderen maar niemand wil verandert worden. Met de gesprekstechniek spiegelen kan er een duurzame gedragsontwikkeling plaatsvinden en bewustzijn ontstaan.

Frequent fluctuerend verzuim

Werkvermogen fluctueert, maar dat doe je wanneer dit frequent fluctueert? Wil jij duurzaamheidsvraagstukken kunnen oplossen met het oog op de duurzame inzetbaarheid wanneer het werkvermogen sterk fluctueert?