Voor een organisatie is duurzaamheid van groot belang. De organisatie moet immers jaren nog relevant zijn en kunnen ontwikkelen. Duurzaamheid gaat vaak over kwaliteit en groei, de kwaliteit van de verlenen diensten of producten moet op orde zijn en zelfs verbeteren met de tijd. De organisatie moet aan de andere kant ook groei doormaken. Maar hoe gaan deze twee aspecten nou samen? Kwaliteit is een factor die tijd  en nauwkeurig onderzoek vergt. Groei is een factor die het liefst – zo snel mogelijk – toekomstige doelen behaalt. Hoe blijft dit in balans en wat betekent dit voor uw organisatie? We vergelijken het met een boer en zijn wijngaard.

De wijngaard

In de glooiende heuvels van Reims staat een klein boerenhuisje. Er woont een oude man die eigenlijk allang met pensioen is maar de ondernemersgeest heeft van een jonge man met dromen. Hij wilde altijd al een wijngaard beginnen, later als ik groter ben dacht hij altijd. Het is nu later en dus hoog tijd om te beginnen. De boer begint met een grondig bodemonderzoek, checkt nauwkeurig waar de druivenranken het meeste zonlicht zouden krijgen en bedenkt een plan voor de watertoevoer. Hij begint klein en plant de eerste zaadjes. Het duurt zeker een jaar voordat de ranken volgroeid zijn. Regelmatig voert hij controles uit of de bladeren niet te droog of te nat zijn, houdt elke dag het weerbericht in de gaten en schaft degelijk materiaal aan om wijn te kunnen maken. Na een jaar zijn de druiven rijp en begint hij met oogsten. Hij gebruikt niet alle druiven voor wijn, maar houdt een gedeelte apart voor een nieuwe oogst: twee keer zo groot. De druif blijkt lekkere wijn te maken en er is sprake van meer vraag dan hij kan aanbieden. De boer beseft dat zelfs een dubbele opbrengst niet voldoet aan de vraag die ontstaat over een jaar. Hij moet dus innovatief zijn. Zo koopt hij meerdere stukken grond op de heuvel en plant hij tot wel vier keer zoveel struiken. Door de groei kan hij niet meer met regelmaat de grondige controles uitvoeren die hij normaal wel kon doen. De druiven leveren niet dezelfde kwaliteit op en de oogst is beduidend minder omdat hij niet dezelfde aandacht kon geven als eerst. Waar hij eerst met frisse moed naar het stuk land keek, kijkt hij nu uitgeblust, is dit nu later, dacht de boer?

Synergievoordelen door goed leiderschap

Wanneer er groei is zonder kwaliteit, leiden alle gezette stappen nergens toe en is het verspilde moeite. Kwaliteit is een basisvoorwaarde voor duurzame groei en ontwikkeling. Er zal altijd een spanningsveld zijn tussen de twee factoren, maar vanuit goed leiderschap ontstaat hierin een goede balans en biedt het synergievoordelen voor de organisatie.

OffCourse

Binnen organisaties is het spanningsveld tussen groei en kwaliteit een precaire zaak. Als leider ben je verantwoordelijk om de kaders te scheppen van kwaliteit waarin je kan groeien. Het leiderschapsprogramma van OffCourse is opgebouwd in vier modules en een van deze modules is duurzaamheid. Waarin bekeken wordt wat de persoonlijke unieke kwaliteit is van een ieder en hoe deze bij kan dragen aan de groei van de organisatie. Met welke kwaliteit wil jij als leider groeien? Neem een kijkje op onze website www.offcourse.nl