Leiderschap

(Persoonlijk) leiderschap is keuzes durven maken, durven omdat er moed voor nodig is. Durven het risico te nemen en de consequenties van je keuzes te dragen. De eerste stap in je leiderschap is reflectie, bewust worden van je innerlijke drijfveren, inzicht krijgen in je ontwikkeling, erkennen van je kwaliteiten en je valkuilen en hierin kritisch zijn op jezelf. De Reflact meting geeft hier direct inzicht in. OffCourse helpt je bij deze eerste stap!

Doelgroep

Voor iedereen die zich graag wil ontwikkelen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap. Dit is geschikt voor individuen als voor teams uit organisaties.

Duur programma

De totale duur van het programma is 6 tot 12 maanden. Per module zijn er 2 aansluitende trainingsdagen en vraagt de Reflact meting tijd om ingevuld te worden, maximaal 20 minuten en het terugkoppelgesprek zo’n 1,5 uur, exclusief reistijd.

Investering

De investering die u doet is:

 • €995 per deelnemer excl. een individueel gesprek
 • Reflact© + individuele gesprek €225 per deelnemer

De Reflact©-tool*

Reflact© is een slimme, innovatieve methodiek die op heldere, gedetailleerde wijze in maximaal 20 minuten een antwoord geeft op vragen, zoals:

 • Welke kwaliteiten bezit ik van nature en welke niet?
 • Benut ik al mijn kwaliteiten in mijn huidige functie?
 • Op welke manier neem ik beslissingen?
 • Hoe reageer ik onder druk?
 • Hoe komt het dat ik zo reageer?
 • Hoe kan ik meer energie halen uit mijn werk?
 • Ben ik een (natuurlijke) leider?

De planning

 • Persoonlijk gesprek op basis van Reflact©* en het benoemen van je persoonlijke leerdoelen. Dit gesprek duurt ongeveer 1.5 uur en deze wordt bij voorkeur individueel gedaan.
 • Vervolgens vinden de 4 modules plaats in een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers. We adviseren de modules tussen de 6-12 maanden te laten plaatsvinden.

De modules

Module 1 De menselijke maat

Je ontwikkelt een betere organisatie wanneer je de mensen laat ontwikkelen. Een organisatie aansturen gaat altijd in de basis over de mensen met wie je werkt en hoe je de sociale maat waarborgt. Tijdens deze module kijken we naar de sociale communicatie en de culture aspecten binnen het leiderschap. Dit is van grote invloed op de mensen die aangestuurd worden en dus van invloed op een gezonde organisatiecultuur. Aandacht voor de mens betekent dat je bewust bent van je eigen valkuilen en die van de ander, dat je hierop kan anticiperen en kan faciliteren in de ontwikkeling. Immers draagt werken bij aan de persoonlijke groei en hierdoor zitten medewerkers lekker in hun vel. Oog voor de menselijke maat levert ook concrete resultaten op, meer werkgeluk op de vloer, minder verzuim en meer betrokkenheid in het kader van binden en boeien.

Module 2 Zakelijkheid

Zonder een deugdelijk verdienmodel kan een organisatie niet bestaan. Resultaten boeken is nodig voor het gedijen van een organisatie, de vraag is welke resultaten jij als leider na wil streven. Wanneer is jouw team of organisatie succesvol? Dit kan je duiden in kernwaardes. Zijn het concrete cijfers vertaald in omzet? Of wanneer al je klanten tevreden zijn? Tijdens dit onderwerp kijken we naar jouw unieke kernwaardes die je om kan zetten in succes voor jouw leiderschap. Weten waar je waarde aan hecht is pas het begin want verantwoordelijkheid komt dan om de hoek kijken. Hoe jij omgaat met verantwoordelijkheid is leidend voor je leiderschap. Draag je op intuïtieve wijze de consequenties van je keuzes of drukt verantwoordelijkheid zwaar op je schouders? Ontdek tijdens deze module hoe jouw leiderschap vorm krijgt.

Module 3 Innovatie en strategie

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Verandering vergt beslissers die niet bang zijn om keuzes te maken om een goede strategie te bepalen voor een organisatie. Een beslisser kan keuzes maken op basis van gevoel en is daar in oordeelvaardig en besluitvaardig. Of een beslisser maakt keuzes op rationele logica en bedenkt innovatie manieren om te vernieuwen. Kritisch durven te reflecteren op jezelf en de organisatie is een onmisbaar aspect in leiderschap hierdoor zal je keuzes moeten maken en innovatief moeten zijn. Zo daag je jezelf en de organisatie uit vernieuwd te zijn en te blijven.

Module 4 Duurzaamheid

Voor een organisatie is duurzaamheid van levensbelang. De organisatie moet immers over 10 jaar nog relevant zijn en nog kunnen groeien. Duurzaamheid gaat vaak over kwaliteit en groei. De kwaliteit van de verlenen diensten of producten moet op orde zijn en zelfs verbeteren met de tijd. De organisatie moet aan de andere kant ook flinke groei doormaken. Maar hoe gaan deze twee aspecten nou samen? Kwaliteit is een remmende factor, vergt tijd en nauwkeurig onderzoek en groei is een drijvende factor die het liefste zo snel mogelijk toekomstige doelen behaald en uitbreidt. We staan stil bij jouw unieke kwaliteit die bijdraagt voor de toekomstige groei van jezelf en de organisatie.