OFFCOURSE '23-75 banner 1

Welkom op offcourse.nl

Medewerkers Sessies

Zijn medewerkers binnen de organisatie nog niet bekend met het verzuimbeleid? Ontstaat er discussie wanneer het onderwerp verzuim om de hoek komt kijken? Voelen medewerkers zich niet gehoord wanneer er verwacht wordt om in mogelijkheden te denken? Dan kan een medewerker sessie wat toevoegen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid is immers een basis voor een goede re-integratie.

Wilt u meer informatie?

Onze trainingen

Volg je het gebaande pad of volg je het pad wat jou het beste past?